Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

Kỹ Năng Lãnh Đạo Linh Hoạt Theo tình huống

Sưu tầm: thư ứng tuyển hay

Kỹ Năng Lãnh Đạo Linh Hoạt Theo cảnh huống

Thế nào là lãnh đạo theo cảnh huống?

Bạn là một nhà quản lý? Bạn đang tuyển lựa cho mình một phong cách quản lý hoàn hảo để ứng dụng với tất cả các viên chức của mình? Đừng tổn phí công, không có phong cách nào tốt nhất. Thực tại, việc quản lý hiệu quả đòi hỏi nhiều phong cách quản lý khác nhau.

Lãnh đạo theo tình huống bao gồm việc sử dụng bốn phong cách quản lý khác nhau:

   Quản lý kiểu chỉ dẫn
   Quản lý kiểu tham vấn hay kiểu "ông bầu"
   Quản lý kiểu tương trợ
   Phong cách phân cấp hay uỷ quyền

1. Quản lý kiểu chỉ dẫn

Nhà quản lý sẽ chỉ dẫn nhân viên làm thế nào để hoàn thành công việc, đánh giá chặt chẽ hoạt động của viên chức và tự mình đưa ra hầu hết quyết định.

Đây là phong cách phù hợp nhất để quản lý viên chức mới vào nghề hoặc đối với những người thực hành công việc không tốt.

Ngoài ra, nếu nhà quản lý chỉ sử dụng một phong cách này thì sẽ trở thành tiểu tiết, độc đoán.

2. Quản lý kiểu tham mưu hay kiểu "ông bầu”

Nhà quản lý liên tục đưa ra các định hướng và buộc nhân viên cùng tham dự giải quyết vấn đề và tham dự vào quá trình ra quyết định.

Để thực hành được điều này, cần lôi kéo quan điểm của nhân viên, trả lời các câu hỏi được nêu ra và thể hiện sự hứng thú luận bàn công việc với từng cá nhân.

Phong cách này ăn nhập khi viên chức không còn là người mới đối với công tác nhưng cũng chưa đủ khả năng hoặc sự tự tin về khả năng thực hiện công tác của mình.

3. Quản lý kiểu tương trợ

Nhà quản lý sử dụng phong cách này khi nhân viên của anh ta đã có khả năng thực hành một công việc được giao nhưng còn thiếu tự tín.

Theo phong cách này, nhà quản lý là nơi để viên chức nêu ra những lo ngại và để luận bàn về những khó khăn.

Bên cạnh đó, thay vì giải quyết hộ, nhà quản lý chỉ tương trợ họ. Làm như vậy sẽ tăng cường tính độc lập và sự tự tin của nhân viên.

4. Phong cách phân cấp hay uỷ quyền

Sử dụng đối với viên chức có cả kỹ năng và sự tự tin trong việc xử lý công tác.

Ngoại giả, nếu bạn sử dụng phong cách này trước khi nhân viên của bạn sẵn sàng cho công tác thì họ có thể sẽ cảm thấy rằng, bạn đã bỏ rơi họ.

Các đề nghị với lãnh đạo cảnh huống:

   Liên tục thay đổi phong cách quản lý để phù hợp với sự phát triển về kỹ năng, kinh nghiệm và sự tự tín của nhân viên. Nếu không sẽ khiến nhân viên không thể phát triển được.
   Sẵn sàng sử dụng các phong cách khác nhau với cùng một người bởi trong khi anh ta có thể tự tín và có khả năng thực hiện một việc này thì một việc mới giao cho anh ta sẽ lại đòi hỏi một phong cách quản lý khác.
   Luôn luôn thực hiện quản lý với mục đích là làm cho viên chức của mình phát triển kỹ năng và tăng tính độc lập hơn.
   Lãnh đạo theo cảnh huống đã trở thành một cách tiếp cận phổ quát trong quản lý con người bởi nó tính đến sự dị biệt giữa các nhân viên. Học cách tiếp cận này, công tác của bạn sẽ lưu loát hơn vì viên chức của bạn sẽ học được cách tự quản lý mình.

Các nhân tố ảnh hưởng tới phong cách lãnh đạo:

   Thời kì là bao lăm?
   Các mối quan hệ được dựa trên sự tôn trọng và tin tưởng hay dựa trên sự thiếu tôn trọng?
   Ai là người nắm giữ thông báo - bạn, các viên chức, hay cả hai?
   Các viên chức được tập huấn ra sao và bạn hiểu rõ các nhiệm vụ như thế nào?
   Các mâu thuẫn nội bộ
   chừng độ áp lực
   Kiểu nhiệm vụ. Đó là kiểu cấu trúc, phi cấu trúc, phức tạp, hay đơn giản?
   lề luật hay các quy trình thủ tục được thiết lập

Theo kynang.Edu.Vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét