Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020

Nghề nhân viên - Là Kinh Doanh Nguồn Lực hay Chỉ Là Hốt Rác Phòng Ban?

Làm nhân sự là làm gì?
Một khảo sát nhỏ: 9 người thì hơn 10 ý:

quản trị nhân sự là cầu nối giữa DN và NLĐ? Là tuyển dụng, tính lương, thực hành các chính sách cho NLĐ? Là quản gia – Osin? Là người truyền cảm hứng, coi sóc mang yêu thương đến cho mọi người? Hay là người làm dâu trăm họ? Hoặc hơn nữa là ngay chính chúng ta cũng không định nghĩa được nghề mình là gì và việc khái niệm sẽ thuộc cấp vào ông chủ, người thuê chúng ta?

khái niệm nào sẽ giúp cho mọi người hiểu đúng được vai trò, giá trị mà nghề viên chức mang lại? Chúng ta đang làm cùng 1 nghề vì sao lại có nhiều ý kiến giới thiệu về nghề của mình rất khác nhau đến như vậy? Và đâu mới là đinh nghĩa để chúng ta có thể tự tín tuyên bố cho mọi người thấy được giá trị mà nghề viên chức đang đóng góp vào tổ chức?

Để đạt được thành tích, làm tròn nghĩa vụ đạt mục tiêudoanh nghiệp giao cho thì mỗi người cần năng lực và kỹ năng nghề nghiệp cho từng vị trí mà họ cáng đáng. Tuy nghiên nếu chỉ dừng lại ở năng lực, kỹ năng thôi thì chưa đủ, điều gì xảy ra nếu có một chiếc siêu xe nhưng lại không có xăng trong xe? Hay nói cách khác Năng lực thôi vẫn chưa đủ, một người giỏi như thế nào đi nữa nhưng thiếu đi động lực làm việc thì cũng không đóng góp giá trị nhiều cho cơ quan. Chính do vậy hoạt động quản lý nhân viên phải song hành cả 2 yếu tố: quản lý Năng lực và Động lực của cá nhân/đội ngũ. =≫ Năng lực + Động lực = Thành tích (Kết quả + Thái độ) Như vậy, “Quản trị nhân viênquản lý Năng Lực và Động Lực của hàng ngũ nhân viên nhằm đạt Kết Quả cao nhất cho cơ quan và cho Chính Họ.”

quản lý nhân sự chung cục cũng phải giúp được hàng ngũ của mình, từng người (tất cả mọi người) cùng đạt được mục tiêu công việc của họ, qua đó đạt được mục đích chung của đơn vị. Phải có chí ít 1 lý do để 1 người có mặt trong một doanh nghiệp nào đó. Hoặc là để cùng nhau đat được mục đích về tài chính (lợi nhuận. Doanh số, thị phần…) hoặc là những mục tiêu phi tài chính (văn hoá, thái độ của tổ chức…). Đối với người khi vào đơn vị, họ phải đạt được mục đíchđơn vị giao cho ở mảng công tác mà họ đảm nhiệm bằng những thái độ, cách thức thực hành theo đúng qui định chung, giá trị văn hoá chung của doanh nghiệp đó đặt ra. Những kết quả họ đạt được trong các hoạt động của doanh nghiệp gọi là thành tích: Thành tích = Kết quả (mục tiệu KPI, OKR đạt được…) + Thái độ (tăng sự yêu mến KH, làm việc đoàn kết, thu hút anh tài năng tham gia vào đội ngũ…)

Lại Hà Tây