Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

Công thức KPI chỉ số về lương

Nguồn tham khảo: đào tạo nhân sự trong cơ quan

Công thức KPI chỉ số về   lương

Khi coi xét mức thu nhập nhàng nhàng toàn công ty, giúp bạn xem xét mức thu nhập làng nhàng của công ty bạn đã ăn nhập hay chưa với thu nhập trung bình của ngành hay các đối thủ cạnh tranh khác.

1.Mức thu nhập nhàng nhàng:

-      Công thức: = Tổng thu nhập/ Tổng viên chức

-      Khi coi xét mức thu nhập nhàng nhàng toàn đơn vị, giúp bạn xem xét mức thu nhập làng nhàng của đơn vị bạn đã phù hợp hay chưa với thu nhập trung bình của ngành hay các đối thủ cạnh tranh khác.

2.Mức thu nhập giờ công làng nhàng:

-      Công thức: = thu nhập nhàng nhàng / số giờ làm việc (đối với thời gian đo lường).

-      Đây cũng là tỷ lệ so sánh thu nhập làng nhàng với các cơ quan trong ngành như mục 1 ở trên.

3.Mức thu nhập theo chức danh:

-      Mức thu nhập làng nhàng không đề đạt một cách chuẩn xác thu nhập của các chức danh trong tổ chức của bạn.

-      Ngoài ra, bạn cần xây dựng mức thu nhập trung bình của từng chức danh để xây dựng quy chế lương (click vào để xem về xách xây dựng quy chế lương).

-      Công thức: =  Tổng thu nhập chức danh/ Tổng nhân viên chức danh đó

-      Khi coi xét mức thu nhập trung bình theo chức danh, giúp bạn coi xét mức thu nhập làng nhàng của đơn vị bạn đã thích hợp hay chưa với thị trường.

4.Tỷ lệ phí tổn lương:

-      Công thức: Tổng phí tổn lương/ Doanh số

-      Bạn cũng cần xem xét xem mức tổn phí này đã hợp lý chưa, có phù hợp với tỷ lệ trong ngành hay không.

Theo   tài liệu   quản lý   nhân viên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét